dr hab. A. Kaczmarek – najbliższy dyżur dla studentów: 11.09 (godz. 10.30-12.00)

Konkurs „Dziedzictwo Jana Pawła II i Solidarności”

UWAGA STUDENCI!
Zapraszamy do udziału w konkursie „Dziedzictwo Jana Pawła II i Solidarności”, który jest jednym z pierwszych projektów realizowanych przez Fundację Służby Rzeczypospolitej.

Główną misją Fundacji jest wydobycie z obecnej debaty politycznej problemów Rzeczypospolitej Polskiej, inicjowanie i stymulowanie debaty nad polską racją stanu, a w jej owocach szukanie tego, co nas łączy i co jest warte dalszej propagacji. Zajmujemy się, w zdecydowanie szerszej perspektywie, wyzwaniami stojącymi przed Polską, przekazujemy nowej generacji nasze doświadczenie, wspieramy ją i motywujemy do twórczych inicjatyw.

Konkurs „Dziedzictwo Jana Pawła II i Solidarności” organizujemy pod opieką merytoryczną Przewodniczącego Rady Fundacji Macieja Zięby OP i we współpracy z Konsulatem Honorowym Wielkiego Księstwa Luksemburga w Sopocie.

Do wzięcia udziału w konkursie serdecznie zapraszamy wszystkich studentów studiów I i II stopnia. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy studenckiej dotyczącej dziedzictwa Jana Pawła II i/lub Solidarności, a zrealizowanej w danym roku akademickim.

Celem Konkursu jest zainteresowanie studentów dziedzictwem Jana Pawła II i Solidarności, które budowało w Polsce społeczeństwo obywatelskie na fundamentach wolności i solidarności. Podejmowanie tej tematyki przez pokolenie urodzone już w III RP może zaowocować twórczą reinterpretacją wydarzeń z lat ’80 ubiegłego wieku, przyjęciem wartości, które je ożywiały, a zarazem stać się inspiracją do podejmowania podobnych inicjatyw w całkowicie odmiennym kontekście społecznym, a w konsekwencji sprzyjać budowaniu społeczeństwa obywatelskiego we współczesnym świecie.

Dla zwycięzcy danej edycji Konkursu przeznaczona jest nagroda pieniężna w wysokości 10 000 zł oraz publikacja pracy pisemnej lub organizacja wystawy, czy też innego rodzaju promocji, w zależności od formy zwycięskiej pracy.

Prace konkursowe wraz z formularzem zgłoszeniowym należy nadsyłać, w określonej w regulaminie konkursu formie, do 31 października 2017 roku na adres Fundacji Służby Rzeczypospolitej.

Więcej informacji o konkursie oraz wszystkie wymagane dokumenty można znaleźć na stronie www.fsrz.pl/konkurs

Będziemy ogromnie wdzięczni za przekazanie informacji o konkursie Pana studentom.

Patroni medialni konkursu:
Rzeczpospolita, TVP Kultura, Aleteia Polska, Deon.pl, Dzieje.pl, Gość Niedzielny, Radio Kampus, Pressje, Przewodnik Katolicki, W drodze, Więź

Z wyrazami szacunku

Agnieszka Nowak
Kierownik Biura Fundacji

 

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW

 

Fundacja Służby Rzeczypospolitej
ul. Czackiego 19/7, 00-043 Warszawa,
tel. +48 22 233 07 73
e-mail: fundacja@fsrz.pl, www.fsrz.pl
nr konta: 11 2490 0005 0000 4530 7101 3972

Rada Fundacji:
prof. Jerzy Buzek, Mirosław Chojecki, Maciej Heydel, Jacek Jezierski,
prof. Irena Lipowicz, prof. Adam Daniel Rotfeld, prof. Marek Safjan,
ks. Aleksander Seniuk, prof. Hanna Suchocka, mec. Jacek Taylor,
Henryk Wujec, Jakub Wygnański, Maciej Zięba OP, prof. Andrzej Zoll

Zarząd Fundacji:
dr Borysław Czyżak, Paweł Gieryński

Żegnamy prof. Annę Zeidler-Janiszewską

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o odejściu naszej serdecznej Koleżanki, współtwórczyni poznańskiego kulturoznawstwa, prof. dr hab. Anny Zeidler-Janiszewskiej.
Wszystkim Najbliższym składamy wyrazu współczucia – koleżanki i koledzy z Instytutu Kulturoznawstwa UAM.

DEVELOP (INTER)CULTURAL INTELLIGENCE!

INTERCULTURAL COMMUNICATION is a unique English speaking programme at Adam Mickiewicz Univerisity. Life in 21st century means exchange and communication between people from different cultures. Intercultural Communication Programme addresses challenges of our globalizing world. That is why we pay special attention in our Programme to help our future graduates to:
DISCOVER that culture matters in all aspects of our life and why it is necessary to engage intercultural perspective in contemporary life and work.
UNDERSTAND how culture works and how we can use it to get the most of our efforts and interactions.
DEVELOP cultural and intercultural intelligence which is necessary in contemporary workplace, public and private life.

Join our INTERCULTURAL COMMUNICATION Programme because
FUTURE IS INTERCULTURAL!

КУЛЬТУРОЛОГІЯ UAM

КУЛЬТУРОЛОГІЯ  В УНІВЕРСИТЕТІ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ

ТРИРІЧНИЙ БАКАЛАВРАТ

„Познанська культурологія” посідає істотне місце на мапі академічних гуманітарних наук і наукових досліджень над культурою.

Навчання на даному напрямку забезпечить отримання розгалужених, широко-гуманістичних і суспільних знань, допоможе поглибити знання з області наук про культуру. Важливим  є також практична спрямованість частини предметів на окремі галузі культури, також на організацію масових культурних заходів  і на культурну анімацію.

Протягом років основним стрижнем програми навчання на культурології були такі предмети, як: історія наук про культуру, теоретична історія науки, теорія участі в культурі, логіка з елементами методології, філософія науки, історія філософії, історія культури, історія мистецтва, естетика, антропологія культури, соціологія культури. Базові предмети доповнювалися предметами, спрямованими  на аналіз театру і видовищ або фільму і літератури.

Як ми навчаємо?

Крім участі в лекційних заняттях та семінарах, ми пропонуємо:

  • професійну практику;
  • наукові відрядження;
  • відкриті лекції за участю відомих вчених з Польщі, а також зарубіжжя.

Бакалаврат – 3 роки

Навчання може відбуватися польською мовою (І та ІІ ступеня), а також англійською мовою II ступеня – Intrecultural Communication англійською мовою.

В програма навчання включені: історія та теорія культури, художня культура і міжкультурна комунікація. Ця програма дозволяє розвинути навички в сфері культурної анімації, підприємництві, художній та культурній освіти

Факультативні заняття зосереджуються в 4 блоках, що охоплюють таку проблематику:

  • ПОПУЛЯРНА КУЛЬТУРА
  • ХУДОЖНЯ КРИТИКА
  • АНІМАЦІЯ КУЛЬТУРИ
  • КУЛЬТУРА УЧАСТІ І АКТИВНОСТІ

Оминаючи географічну відстань, дорога з України до Познані не є складною, беручи до уваги сучасні залізничні, транспортні та авіасполучення.

З весни 2017 року Познань має безпосереднє авіасполучення з Києвом та Львовом.

 

ВИВЧАЙ КУЛЬТУРОЛОГІЮ В ПОЗНАНІ!

Rejestracja żetonowa na egzamin certyfikacyjny B2 z j. obcych

Szkoła Językowa UAM informuje, że w sesji letniej 2016/2017 zostały wyznaczone dwa terminy egzaminu certyfikacyjnego z języków nowożytnych na poziomie B2 dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich.
22 czerwca 2017 r. (czwartek) godz. 14.00 – 16.30

7 września 2017 r. (czwartek) godz. 14.00 – 16.30 (jest to termin poprawkowy) 

 

Rejestracja żetonowa odbędzie się na stronie ul.amu.edu.pl. 

Na I termin (22 czerwca 2017 r.) egzaminu certyfikacyjnego rejestracja odbędzie się w terminie: od 12 czerwca 2017 r. godz. 9.00 do 20 czerwca 2017 r. do godz. 23.59

Podczas rejestracji na egzamin w systemie ul.amu.edu.pl proszę zwrócić uwagę na miejsce egzaminu.

Na egzamin należy pojawić się ok. 30 minut przed jego rozpoczęciem i zabrać ze sobą dowód osobisty.

UWAGA: Osoby, które nie dokonają rejestracji żetonowej na egzamin w określonym terminie przez SJ UAM nie będą dopuszczone do egzaminu.

Egzamin przeprowadzany jest dla studentów stacjonarnych I stopnia oraz jednolitych magisterskich, którzy zaliczyli lektorat z języka nowożytnego na poziomie B2.2 oraz na poziomie B2.1 dla kierunku mającego podwójny wymiar godzinowy (60h/semestr) czyli Psychologia.

Warunkiem zarejestrowania się na egzamin certyfikacyjny jest zaliczenie semestru zajęć z języka obcego na poziomie B2.2.

Rejestracja na II termin odbędzie się w terminie późniejszym.

Kontakt: Szkoła Językowa UAM (lektorat@amu.edu.pl; tel. 61 829 29 57)

Wykład „O nachyleniu tekstowym w badaniach kultury” / 12 czerwca

Mimo ekspansji nowych, coraz bardziej rozwiniętych technologicznie mediów wciąż pozostajemy pod wpływem piśmienności, zwłaszcza najbardziej zaawansowanej jej formy: tekstu. Nachylenie tekstowe określa kształt zarówno naszych struktur poznawczych, jak i struktur instytucjonalnych naszej kultury. W szczególności modeluje naukowe podejście poznawcze, w tym sferze nauk o kulturze, sprawiając, że wiele zjawisk kulturowych, które nie daje się ująć w kategoriach tekstowych, zostaje pominiętych lub zniekształconych. Dlatego przewyciężenie nachylenia tekstowego jest ważnym i pilnym zadaniem.

dr hab. Grzegorz Godlewski, prof. nadzw. w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego; główne zainteresowania badawcze: antropologiczna teoria kultury, antropologia słowa; ostatnie książki autorskie: „Słowo – pismo – sztuka słowa. Perspektywy antropologiczne” (2008), „Luneta i radar. Szkice z antropologicznej teorii kultury” (2016); wiceprzewodniczący Komitetu Nauk o Kulturze PAN.

 

WYKŁAD „Sztuka post-internetu”

W najbliższy poniedziałek 5 czerwca 2017, razem ze studentami I roku lic. gościć będziemy malarkę i doktorantkę Uniwersytetu Artystycznego, Panią mgr Małgorzatę Myślińską, która w ramach zajęć dra Łukasza Czajki z Filozofii współczesnej wygłosi wykład gościnny o współczesnej filozofii sztuki.

Tytuł wykładu: Sztuka post-internetu.
Spotkanie odbędzie się w sali I, godz. 13.15-14.45.

Wykład mgr Myśliwskiej ma charakter otwarty – zapraszamy wszystkich!

ROZWIŃ (MIĘDZY)KULTUROWĄ INTELIGENCJĘ! / DEVELOP (INTER)CULTURAL INTELLIGENCE!

ROZWIŃ (MIĘDZY)KULTUROWĄ INTELIGENCJĘ!
Intercultural Communication to wyjątkowy program magisterski na UAM prowadzony w całości w języku angielskim. Życie w XXI wieku to w dużym stopniu kontakty i komunikacja pomiędzy przedstawicielami różnych kultur. Program Intercultural Communication to wyjście naprzeciw wyzwaniom globalizującego się świata. Dlatego w ramach programu zwracamy szczególną uwagę, aby pomagać przyszłym absolwentom
ODKRYWAĆ, że kultura ma ogromne znaczenie dla rozwoju i powodzenia  współczesnych społeczeństw i organizacji
ROZUMIEĆ, jak kultura działa i w jaki sposób przyczynia się do podniesienia jakości komunikacji i współpracy w zmieniającym się świecie
ROZWIJAĆ kulturową i międzykulturową inteligencję, która okazuje się niezbędna we współczesnym środowisku pracy, sferze publicznej i życiu prywatnym

Dołącz do nas!
Szczegółowe informacje o rekrutacji pod adresem: http://culture.home.amu.edu.pl

DEVELOP (INTER)CULTURAL INTELLIGENCE!
INTERCULTURAL COMMUNICATION is a unique English speaking programme at Adam Mickiewicz Univerisity. Life in 21st century means exchange and communication between people from different cultures. Intercultural Communication Programme addresses challenges of our globalizing world. That is why we pay special attention in our Programme to help our future graduates to:
DISCOVER that culture matters in all aspects of our life and why it is necessary to engage intercultural perspective in contemporary life and work.
UNDERSTAND how culture works and how we can use it to get the most of our efforts and interactions.
DEVELOP cultural and intercultural intelligence which is necessary in contemporary workplace, public and private life.

Join our INTERCULTURAL COMMUNICATION Programme because
FUTURE IS INTERCULTURAL!

Find more information about recruitment at: http://culture.home.amu.edu.pl